System reklamy Test

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania
i funkcjonowania serwisu internetowego dopytaj.pl

1. Każdy użytkownik, przed założeniem konta, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami regulaminu oraz ich przestrzegania.

2. Rejestracja użytkownika w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Użytkownik dokonując rejestracji zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez dopytaj.pl w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).

4. Pytania i odpowiedzi nie mogą:
    - łamać prawa polskiego,
    - obrażać, nawoływać do nienawiści,
    - naruszać dóbr osobistych innych osób,
    - naruszać wizerunku serwisu,
    - zawierać wulgaryzmów, zwrotów niekulturalnych a w szczególności pornografii.

5. Użytkownik potwierdza zgodność wprowadzanych danych ze stanem faktycznym.

6. Użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych i możliwość poprawiania ich.

7. Użytkownik oświadcza, że publikowana przez niego treść nie narusza cudzych praw.

8. Administrator serwisu ma prawo do edycji lub usunięcia wpisów naruszających niniejszy regulamin.

9. W razie naruszenia regulaminu przez użytkownika jego konto zostanie zablokowane oraz może zostać skasowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników..

11. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu dopytaj.pl bez uprzedniego powiadomienia.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia serwisu w każdym czasie po opublikowaniu wcześniejszej informacji o planowanym zakończeniu działalności w serwisie.

13. dopytaj.pl  zastrzega sobie prawo do wysyłania materiałów informacyjnych i reklamowych na adres e-mail użytkownika, który podał podczas rejestracji konta.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

15. dopytaj.pl  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach serwisu.

16. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania prosimy kierować na adres: web@adbiz.pl

Kategorie | Kontakt | Regulamin


© 2011 - 2017 Dopytaj.pl